Πρόσφατα Υλοποιημένα Έργα


 

Φορέας: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Σύστημα Διαχείρισης Ελληνικού Κέντρου ISBN/ISMN/ISSN–   isbn.nlg.gr

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του Ελληνικού Κέντρου ISBN/ISMN/ISSN, με αυτοματοποιημένη απόδοση των Διεθνών αριθμών, ηλεκτρονική πρόσβασης και διαχείρισης εκδοτών

 

Σύστημα Διαχείρισης Εισαγωγών ΕΒΕ

Ολοκληρωμένο σύστημα εισαγωγής Παραλαβής φυσικών τεκμηρίων ΕΒΕ της κατά νόμου Κατάθεσης, Απόδοσης προκαταλογράφησης, Απόδοσης ενιαίου Αριθμού εισαγωγής ΕΒΕ και barcode - Εκτύπωσης ετικετών με Σύστημα, αναφορών (reporting) στατιστικών και εξαγωγής δεδομένων στο ILS της ΕΒΕ 

 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης  ILS – ΚΟΗΑ - UNIMARC

Εγκατάσταση του ILS – ΚΟΗΑ - UNIMARC Κύριου καταλόγου ΕΒΕ    kopac.nlg.gr

Εγκατάσταση του ILS – ΚΟΗΑ - UNIMARC Περιοδικών Εκδόσεων ΕΒΕ   periodika.nlg.gr

Μετάπτωση δεδομένων από Horizon στο Koha

Έλεγχοι Βιβλιογραφικών εγγραφών και καθιερωμένων Όρων ΕΒΕ από DHD και μαζικές Διορθώσεις στον κατάλογο

Δημιουργία ανοικτού καταλόγου αναζήτησης OPAC σε VuFind - UNIMARC    opac.nlg.gr

Δημιουργία ανοικτού καταλόγου προβολής της Εθνικής Βιβλιογραφίας σε VuFind - UNIMARC    nbib.nlg.gr

Δημιουργία ανοικτού καταλόγου των Περιοδικών Εκδόσεων σε VuFind- UNIMARC    serials.nlg.gr

 

Φορέας: Ριζαρείος Εκκλησιαστική Σχολή

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) και προβολής σε ILS – ΚΟΗΑ- MARC 21

Εγκατάσταση του ILS – ΚΟΗΑ στην Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής,

Δημιουργία ανοικτού καταλόγου αναζήτησης   opac.rizarios.gr

 

Φορέας: Δήμος Ζωγράφου

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) και προβολής  σε ILS – ΚΟΗΑ- MARC 21

Μετάπτωση δεδομένων από παλαιά εφαρμογή.

Εγκατάσταση του ILS – ΚΟΗΑ στην Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Ζωγράφου

Δημιουργία ανοικτού καταλόγου αναζήτησης opac.zografou.gov.gr

 

Φορέας: Aρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) και προβολής  σε ILS – ΚΟΗΑ- MARC 21

Μετάπτωση δεδομένων από παλαιά εφαρμογή.

Εγκατάσταση του ILS – ΚΟΗΑ στη Βιβλιοθήκη των ΑΣΚΙ

Δημιουργία ανοικτού καταλόγου αναζήτησης opac.askiweb.eu

 

Φορέας: Δημόσια/Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) και προβολής  σε ILS – ΚΟΗΑ- UNIMARC

Μετάπτωση δεδομένων καταλόγου-μελών από το ΑΒΕΚΤ στο KOHA.

Εγκατάσταση του ILS – ΚΟΗΑ στην Δημόσια/Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας "Ν.Κούμας"

Δημιουργία ανοικτού καταλόγου αναζήτησης opac.larisalib.gr

 

Φορέας: Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) και προβολής  σε ILS – ΚΟΗΑ- MARC 21

Μετάπτωση δεδομένων από την παλαιά βάση του Ιδρύματος.

Εγκατάσταση του ILS – ΚΟΗΑ στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Δημιουργία ανοικτού καταλόγου αναζήτησης opac.laskaridisfoundation.org

 

Φορέας: Ίδρυμα Παναγιώτη & Έφης Μιχελή

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) και προβολής  σε ILS – ΚΟΗΑ- MARC 21

Μετάπτωση δεδομένων καταλόγου-μελών από το Horizon στο KOHA.

Εγκατάσταση του ILS – ΚΟΗΑ στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Παναγιώτη & Έφης Μιχελή

Δημιουργία ανοικτού καταλόγου αναζήτησης opac.michelisfoundation.gr

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates