Η Εταιρεία


 

Η εταιρεία DHD Solutions υλοποιεί, υποστηρίζει και παρέχει ολοκληρωμένες μηχανογραφικές λύσεις, που απευθύνονται κυρίως σε βιβλιοθήκες, ιστορικά αρχεία, μουσεία και φορείς πολιτισμού γενικότερα.

Η εταιρεία  DHD Solutions απευθυνόμενη ειδικότερα στις βιβλιοθήκες παρέχει ένα μεγάλο εύρος λύσεων και βιβλιοθηκονομικής, υποστήριξης όπως:
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθηκών, υπηρεσίες καταλογογράφησης και τεκμηρίωσης του υλικού των βιβλιοθηκών και των αρχείων τους, 
Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης, τ
ης ψηφιακής επεξεργασίας υλικού και την διαχείριση Βάσεων Δεδομένων με στόχο να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες
και διευκολύνουμε την καθημερινότητά των φορέων.

Αναλαμβάνουμε την σχεδίαση - υλοποίηση συνολικών λύσεων, την προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης ελευθέρου λογισμικού και τη δημιουργία Βιβλιογραφικών Βάσεων Δεδομένων και συστημάτων προβολής δεδομένων (OPAC)

Το προσωπικό της DHD Solutions αποτελείται από βιβλιοθηκονόμους και πληροφορικούς και διαθέτει απόλυτη εξειδίκευση σε εργασίες αυτοματοποίησης και τεχνικής υποστήριξης βιβλιοθηκών

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates