Υπηρεσίες


 

Η DHD solutions διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, υποδομή και εμπειρία  για τη παροχή εργασιών στους κυρίους τομείς της Δραστηριότητας μας :

  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθηκών
  • Δημιουργίας αυτοματοποιημένων Βάσεων Δεδομένων (Καταλόγων)
  • Πληρη Διαχείριση RFiD
  • Μελέτες και Υπηρεσίες Συμβούλων σε Βιβλιοθήκες
  • Εγκατάστασης & προσαρμογής λογισμικού
  • Εκπαίδευσης προσωπικού
  • Τεχνικής υποστήριξης Προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων και εξοπλισμών Η/Υ
  • Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Αυτοματοποίησης
  • Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης, ψηφιακή επεξεργασία και τεκμηρίωση αρχείων και προβολής τους
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates