• Αρχή
  • Το Λογισμικό
  • Mantis Bug Tracker

Mantis Bug Tracker

Λογισμικό Διαχείρισης Αιτημάτων - Σφαλμάτων


Ανοικτού κώδικα λογισμικό για την διαχείριση-καταχώρηση και παρακολούθηση αιτημάτων-σφαλμάτων-προτάσεων για συστήματα λογισμικού. Βασισμένο στη γλώσσα PHP και τη χρήση βάσεων σε MySQL.

Σελίδα Λογισμικού

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates